Press to Close

Table 2.2. (Continued next 4 pages.)

Planktic Foraminifera    

Berggren et al. 1995a,b

           
Group Event Name Plotcode

Young Age

Old Age Group Event Name Plotcode

Young Age

Old Age
F TOP Globoquadrina pseudofoliata Tpft

0.22

  F TOP Globorotalia miozea Tmza

15.9

 
F BT G. hirsuta Bhir

0.45

  F BT Praeorbulina circularis BPcr

16

 
F BT G. flexuosa Bflx

0.4

  F BT Praeorbulina glomerosa BPgl

16.1

 
F BT Bolliella calida BBca

0.22

  F BT Globigerinoides diminutus Bdim

16.1

 
F TOP G. flexuosa Bflx

0.068

  F BT Praeorbulina curva BPcv

16.3

 
F TOP Globorotalia tosaensis Ttos

0.65

1

F BT Praeorbulina sicana (= G.es bispher.) BPsc

16.4

 
F BT Pulleniatina finalis BPfn

1.4

  F BT Globorotalia miozea Bmza

16.7

 
F TOP Globigerinoides fistulosus Tfst

1.6

  F TOP Globorotalia zealandica Tzld

17.3

 
F TOP Globigerinoides obliquus extremus Tobe

1.7

  F TOP Globorotalia pseudomiozea Tpmz

16.6

 
F BT Globorotalia truncatulinoides Btrc

2

  F BT Globorotalia birnageae Bbng

16.7

 
F TOP Globorotalia exilis Texl

2.15

  F TOP Catapsydrax stainforthi TCst

17.2

 
F reappear.Pulleniatina (local) RAPu

2.3

  F BT Globorotalia zealandica Bzld

17.3

 
F TOP Globorotalia miocenica Tmio

2.3

  F BT Globorotalia pseudomiozea Bpmz

17.3

 
F TOP Neogloboquadrina atlantica Tatl

2.41

  F TOP Globorotalia semivera Tsmv

17.3

 
F TOP G. puncticulata Tpun

2.41

  F TOP Globorotalia incognita Tigt

16.4

 
F TOP Globorotalia pertenuis Tprt

2.6

  F TOP Catapsydrax dissimilis TCds

17.3

 
F TOP Globorotalia multicamerata Tmtc

3.09

  F BT Globorotalia praescitula Bpsc

18.5

 
F TOP Globoquadrina altispira Talp

3.09

  F TOP Globoquadrina dehiscens f.spinosa TGqds

17.9

 
F TOP Sphaeroidinellopsis seminulina Tsem

3.12

  F BT Globigerinoides altiaperturus Batp

20.5

 
F BT Globigerinoides fistulosus Bfst

3.33

  F BT Tenuitella munda Bmun

21.4

 
F TOP Spheroidinellopsis spp TSdp

3.25

  F TOP Globorotalia kugleri Tkgl

21.5

 
F BT Spheroidinella dehiscens s.s. BSdd

3.25

  F BT Globoquadrina dehiscens f.spinosa BGqds

22.2

 
F BT Globorotalia inflata Bifl

3.25

  F TOP Globoquadrina globularis TGqg

22.8

 
F TOP Globorotalia conomiozea Tcmz

3.25

  F BT Globoquadrina dehiscens BGqd

23.2

 
F BT Globorotalia tosaensis Btos

3.35

  F BT Globorotalia incognita Bigt

21.6

 
F BT Globorotalia crassula Bcrl

3.3

  F TOP Globoturborotalita angulisuturalis Tags

21.6

 
F TOP Pulleniatina (local) TPlt

3.45

  F TOP Globorotalia pseudokugleri Tpkg

21.6

 
F BT Globorotalia pertenuis Bprt

3.45

  F BT Globigerina euapertura Beua

23.8

 
F BT Globorotalia miocenica Bmio

3.55

  F B Globorotalia kugleri bGku

23.8

 
F TOP Globorotalia margaritae Tmgt

3.58

  F T Globorotalia mendacis tGme

23.8

 
F TOP Pulleniatina primalis TPpr

3.65

  F B Globigerinoides primordius (common) bGpr-c

24.3

 
F Pulleniatina s->d sdP

3.95

  F B Globigerinoides primordius (rare) bGpr-r

26.7

 
F TOP Globigerina nepentes Tnep

4.2

  F T Globorotalia opima tGop

27.1

 
F TOP Pulleniatina spectabilis TPsp

4.2

  F B Globigerina angulisuturalis bGas

29.4

 
F BT Globorotalia crassaformis s.s. Bcrs

4.5

  F T Globigerina angiporoides tGap

30

 
F TOP Globigerinoides seiglei Tsgl

4.7

  F T Globigerina ampliapertura tGam

30.3

 
F BT Globorotalia puncticulata Bptc

4.5

  F T Globorotalia cerroazulensis tGce

33.8

 
F TOP Globorotalia cibaoensis Tcbn

4.4

  F T Hantkenina tHan

33.7

 
F BT Spheroidinella dehiscens BSdd

5.2

  F T Porticulasphaera semiinvoluta tPsi

35.3

 
F BT Globorotalia sphericomiozea Bsphc

5.6

  F T Morozovella spinulosa tMsp

38.1

 
F BT Globorotalia pliozea Bpli

5.6

  F B Porticulasphaera semiinvoluta bPsi

38.4

 
F BT Globorotalia tumida Btum

5.6

  F T Subbotina frontosa tSfr

39.3

 
F BT Pulleniatina spectabilis BPsp

5.6

  F T Globigerapsis beckmanni tGbe

40.1

 
F BT Globigerinoides conglobatus Bcgb

5.8

  F B Globigerapsis beckmanni bGbe

40.5

 
F BT Globorotalia cibaoensis Bcbn

7.8

  F T Acarinina bullbrooki tAbu

40.5

 
F TOP Globoquadrina dehiscens TGqd

5.8

  F B Globorotalia pomeroli bGpo

42.4

 
F TOP Globorotalia lenguaensis Tlng

6

  F B Globigerapsis index bGin

42.9

 
F BT Globorotalia margaritae Bmgt

6

  F B Morozovella lehneri bMle

43.5

 
F BT Pulleniatina primalis BPpr

6.4

  F T Morozovella aragonensis tMar

43.6

 
F Neogloboquadrina acostaensis s->d acsd

6.2

  F B Globorotalia possagnoensis bGpg

46

 
F BT Globorotalia menardii form 5 (dext.) Bmn5

6.4

  F B Planorotalites palmerae bPpa

50.4

 
F Neogloboquadrina acostaensis d->s acds

6.6

  F B Morozovella aragonensis bMar

52.3

 
F Neogloboquadrina atlantica d->s atds

6.8

  F B Morozovella formosa bMfo

54

 
F BT Globorotalia conomiozea Bcmz

7.12

  F T Morozovella velascoensis tMve

54.7

 
F TOP Globorotalia menardii form 4 (sin.) Tmn4

7.4

  F T Planorotalites pseudomenardii tPps

55.9 (?)

 
F BT Globorotalia suterae Bsut

7.8

  F B Morozovella velascoensis bMve

60

 
F BT Globorotalia juanai Bjua

8.1

  F B Morozovella pusilla bMpu

61 (?)

 
F BT Candeina nitida Bcnit

8.1

  F B Morozovella conicotruncata bMco

60.9

 
F BT Globigerinoides extremus BGex

8.3

  F B Morozovella angulata bMan

61

 
F BT Globorotalia plesiotumida Bplt

8.3

  F B Morozovella uncinata bMun

61.2 (?)

 
F BT Neogloborotalia humerosa Bhum

8.5

  F B Planorotalites compressus bPco

63 (?)

 
F TOP Neogloboquadrina nympha Tnym

10.1

  F T Globotruncana tGtc

65

 
F BT Neogloboquadrina acostaensis Bac

10.9