KOD ŹRÓDŁOWY DLA TEORETYCZNEJ SYMULACJI MORFOLOGICZNEJ HELIKALNEJ FORMY KOLONII U MSZYWIOŁÓW

David M. Raup, George R. McGhee Jr. i Frank K. McKinney

ABSTRAKT

W analityczne techniki morfologii teoretycznej zaangażowane są symulacje komputerowe tak istniejących, jak i nieistniejących form biologicznych, oraz następujące po nich analizy rozprzestrzenienia i ewolucji w ramach teoretycznych morfoprzestrzeni. Niniejszym udostępniamy komputerowy kod źrodłowy użyty przy symulacji hipotetycznych form kolonii helikalnych odnajdywanych u Bryozoa, form które wyewoluowały konwergentnie wiele razy podczas historii ewolucyjnej typu.

SŁOWA KLUCZOWE: morfologia teoretyczna; kolonie helikalne; symulacja formy; Bryozoa

Przetłumaczył: Dawid Mazurek, Budy Trzcińskie 12, 96-115 Nowy Kawęczyn