New prehistoric avifaunas from the Gambier Group, French Polynesia

Stanislas Rigal, Patrick V. Kirch, and Trevor H. Worthy

Plain Language Abstract

We identify 19 species of birds from 647 identifiable bones from archaeological deposits in the Gambier Group, French Polynesia. The bones derive from layers dating from human arrival in the 10th century to the late pre-European contact period in the early 19th century. With extant and historical records, these reveal the original avifauna had minimally 38 species of which six are now extinct. A new species of large imperial pigeon in the genus Ducula is described.

Resumen en Español

Nuevas avifaunas prehistóricas del Grupo Gambier, Polinesia Francesa

Stanislas Rigal, Patrick V. Kirch y Trevor H. Worthy

Este artículo analiza 647 huesos de aves identificables, al menos a nivel de familia, hallados en yacimientos arqueológicos en 2005, 2012 y 2014 por P. Kirch, en el Grupo Gambier, Polinesia Francesa. Los huesos proceden del yacimiento de Onemea (TAR-6) en la isla de Taravai, de Nenega-Iti Rock Shelter (AGA-3) en la isla de Agakauitai y de Kitchen Cave (KAM-1) en la isla de Kamaka. Dieciocho especies de aves, cuatro registradas por primera vez para este archipiélago, están representadas en la asociación de huesos de las capas arqueológicas que datan de la llegada de los seres humanos en el siglo X hasta finales del período de contacto pre-europeo a principios del siglo XIX. Revelan que la avifauna original del Grupo Gambier incluía mínimamente 37 especies. Estas incluyen seis taxones ahora extintos, una especie de petrel, Pseudobulweria, dos colúmbidos (Bountyphaps obsoleta, Ducula tihonireasini n.sp. aquí descritos) y otras tres aves terrestres de las que se tiene registro histórico. Como mínimo, se han eliminado otras seis especies del Grupo Gambier. Estas avifaunas arqueológicas están fuertemente dominadas por aves marinas (89,4% Número Mínimo de Individuos), pero las diferencias en la representación de las especies y el predominio sugieren que la composición de las faunas de aves marinas que se reproducen difiere entre las islas. Los Columbidae fueron las aves terrestres dominantes (58,9% MNI), aunque actualmente no existe ninguna especie de esta familia en este archipiélago.

Palabras clave: Mangareva; Pacífico; arqueología; aves prehistóricas; Procellariiformes; colúmbidos; nuevas especies

Traducción: Enrique Peñalver (Sociedad Española de Paleontología) 

Résumé en Français

In progress

Translator: Antoine Souron

Deutsche Zusammenfassung

In progress

Translator: Eva Gebauer

Arabic

892 arab

Translator: Ashraf M.T. Elewa

Polski

Nowe prehistoryczne zespoły ptaków z Grupy Gambiera, Polinezja Francuska

W pracy przeanalizowano 647 kości ptaków, zidentyfikowanych przynajmniej do poziomu rodziny, pochodzących ze stanowisk archeologicznych z lat 2005, 2012 i 2014 przez P. Kircha w Grupie Gambiera z Polinezji Francuskiej. Kości pochodzą z stanowiska Onemea Site (TAR-6) na wyspie Taravai, schroniska skalnego Nenega-Iti Rock (AGA-3) na wyspie Agakauitai i Jaskini Kitchen (KAM-1) na wyspie Kamaka. Opisano osiemnaście gatunków ptaków, z czego cztery nowe dla awifauny tego archipelagu, które pochodziły z warstw archeologicznych datowanych na okres od przybycia człowieka w X wieku do późnego okresu przed przybyciem Europejczyków w dziewiętnastym wieku. Wynika z tego, że pierwotna awifauna z Grupy Gambier obejmowała minimum 37 gatunków. Należały do niej sześć obecnie wymarłych taksonów, gatunek petrela z rodzaju Pseudobulweria, dwa taksony gołebiowatych (Bountyphaps obsoleta, Ducula tihonireasini n.sp. opisane w niniejszej pracy) i trzy inne ptaki lądowe, występujące w czasach historycznych. Spośród awifauny z Grupy Gambier wytępiono minimum sześć gatunków. Te zbiorowiska ptaków były silnie zdominowane przez ptaki morskie (89,4% MNI), ale różnice w reprezentacji i dominacji gatunków sugerują, że skład fauny gniazdujących ptaków morskich różni się między wyspami. Columbidae były dominującymi ptakami lądowymi (58,9% MNI), chociaż współcześnie na tym archipelagu nie występują żadne gatunki tej rodziny.

Słowa kluczowe: Mangareva; Pacyfik; archeologia; ptaki prehistoryczne; rurkonose, gołębiowate; nowe gatunki

Translator:  Krzysztof Stefaniak